Hopp til hovedinnhold
NHN

Norsk Helsenettet tilbyr videotjenester som egner seg både til pasientbehandling og til administrativt bruk.

Varsel om prisendring fra 01.01.2021

Norsk Helsenettskal fortsette åtilby fremtidsrettede videotjenester somstøtter opp under kundenes behov. Vi innfører en ny prismodell for å oppnå:

  • en rettferdig og transparent prisstruktur som kan måles opp mot andre leverandører i markedet.
  • stordriftsfordeler av et felles videomiljø for hele helsesektoren.
  • standardisering av tjenestene, slik at kundene enkelt kan velge riktig tjeneste basert på egne behov.

Se her for mer informasjon


Videotjenester

Oversikt over videotjenester levert av Norsk Helsenett per 1. oktober 2020.

Virtuelle møterom

Du kan enkelt og sikkert snakke med pasientene dine i virtuelle møterom. Virtuelle møterom brukes også til møter og undervisning der flere kan delta fra ulike lokasjoner. Les mer om virtuelle møterom

Videoapplikasjon til nedlasting (Cisco Jabber)

Cisco Jabber erstatter Cisco Meeting App. Applikasjonen lastes ned på PC, mobil eller nettbrett og brukes til gjennomføre videosamtaler/konferanser. Les mer om Cisco Jabber

Rammeavtale på videoendepunkt og tilleggsutstyr

Norsk Helsenett har en rammeavtale med Atea for kjøp av videoendepunkt og tilleggsutstyr. Les mer om rammeavtale for videoendepunkt

Tilknytning av videoendepunkt

Våre kunder kan bestille tilknytning av videoendepunkt i Helsenettet.Les mer om videoendepunkt

Tilknytning av multidisiplinære videoendepunkt (MDT)

Tjenesten kan brukes av helsepersonell til å dele informasjon og bilder med høy kvalitet ved bruk av 4K-teknologi. Les mer om tilknytning av multidisiplinære videoendepunkt

Noen videosamtaler kan ikke krypteres

Les mer om kryptering av video

Risikovurdering

Uansett hvilken videoløsning din virksomhet velger å bruke, må virksomheten selv gjennomføre en risikovurdering som skal dokumentere at løsningen er innenfor det dere vurderer som akseptabel risiko. Bruken av tjenesten er den enkelte virksomhets ansvar.

Overordnet risikovurdering knyttet til bruk av videokonsultasjon (PDF)

Videoløsninger i Helsenorge

Her kan fastleger lesehvordan de aktiverer videokonsultasjon via Helsenorge.

Andre videoløsninger i sektoren

På Direktoratet for e-helse sine sider finner du en oversikt over ulike videoløsninger som benyttes i sektoren.

Eksempler på hvordan tjenestene brukes

Her er noen filmer fra en av våre samarbeidspartnere, Helse Innlandet, som viser hvordan videotjenester kan støtte helsepersonell og gi pasienter bedre behandling.