Hopp til hovedinnhold
NHN

Personvernerklæring og informasjonskapsler

Informasjon om behandling av personopplysninger i Norsk Helsenett SF.

Denne personvernerklæringen handler om hvordan Norsk Helsenett SF (NHN) samler inn og bruker personvernopplysninger. Når kunder eller andre bruker nettsiden til NHN, er i direkte kontakt med NHN eller benytter Helsenettet, behandler NHN personopplysninger om dem. Nedenfor finner du informasjon om personopplysninger som samles inn, hvorfor det gjøres og hvilke rettigheter du har knyttet til behandlingen av disse opplysningene.

Behandlingsansvarlig er NHN ved administrerende direktør. Kontaktinformasjonen til Norsk Helsenett SF er:

Besøksadresse: Abels gate 9, 7031 Trondheim
Postadresse: Postboks 6123, 7435 Trondheim
E-post:
Telefon: 24 20 00 00
Org.nr.: 994 598 759

Personvernombud

Du kan ta kontakt med vårt personvernombud dersom du har spørsmål knyttet til Norsk Helsenetts behandling av personopplysninger.

Kontakt vårt ombud Marit Larsen Haarrpå e-post eller på telefon via kundesenteret.

Dersom du skal sende henvendelsen per post, er adressen:

Norsk Helsenett SF
Postboks 6123
7435 TRONDHEIM

Merk konvolutten "Personvernombud".