Hopp til hovedinnhold
NHN

Fødselsmeldingssystemet er en elektronisk tjeneste som sørger for at meldinger om fødsler ved alle landets sykehus blir formidlet til Skatteetaten, og at tildelte fødselsnummer blir sendt i retur til sykehusene. Her finner du informasjon om løsningen.

Om løsningen

I webløsningen https://fodselsmelding.nhn.no/ kan jordmødrene registrere melding om fødsel og få oversikt over fødsler og tildelte personnummer. Det er også mulig å benytte et fagsystem som er integrert med Fødselsmelding. Helse Sør-Øst og Nord bruker webløsningen og Helse Vest og Helse Midt-Norge benytter fagsystemet Natus som er integrert med Fødselsmelding.

Det er jordmødrene som er primærbrukere og har rettighet til å sende fødselsmeldinger. Personer med funksjon som helsesekretærer kan få lese-rettigheter til webløsningen.

Fødsler som formidles i løsningen blir behandlet automatisk hos Folkeregisteret og de nyfødte får normalt tildelt fødselsnummer i løpet av 12 timer. I løpet av 2020 innføres kobling mot modernisert Folkeregister hos Skatteetaten. Det er forventet at tildelingstid for fødselsnummer da vil bli tilnærmet i sanntid.

Fødselsmeldingsløsningen har også funksjon for automatisk tilbakehenting av tildelte fødselsnummer for oppdatering inn i EPJ (elektronisk pasientjournal) og andre fagsystemer på sykehuset. Denne løsningen er tatt i bruk i Helse Vest, Helse Midt-Norge og Helse Sør-Øst, mens Helse Nord ikke har tatt dette i bruk ennå.

Fødselsmeldingsløsningen dekker kun jordmor eller leges meldeplikt til Skatteetaten. Sykehusene melder i tillegg alle fødsler til Medisinsk fødselsregister. Disse to meldingstypene blir ivaretatt av ulike systemer som foreløpig ikke er integrert.

Spørsmål og svar