Hopp til hovedinnhold
NHN

Her finner du oversikt over eskaleringsnivå for våre tjenester til helseforvaltningen.

IKT

Oversikt over eskaleringsnivå knyttet til IKT.
Nivå Navnogtittel Kontaktinfo Virkedager Håndtering Hvemkaneskalere
1 Seksjonsleder kundestøtte Sissel Evenrød Tlf: 997 35 096
1 Sikre prioritet av saken og bidra med avklarende informasjon Kundens kontaktperson mot Norsk helsenett
1 Seksjonsleder bestilling Rolf Berg Børseth Tlf: 995 02 883
1 Sikre prioritet av saken og bidra med avklarende informasjon Kundens kontaktperson mot Norsk helensett
2 Avdelingsdirektør Håkon Johan Hansen Tlf: 414 48 425
1 Ta ytterligere grep og sikre bestilling og besvarelse til kunde Avdelingsdirektør
3 Divisjonsdirektør Marit Ursin Tlf: 995 13 217
1 Ta ytterligere aksjoner om sak ikke løses på nivå 2 Divisjonsdirektør

Anskaffelser

Oversikt over eskaleringsnivå knyttet til anskaffelser.
Nivå Navnogtittel Kontaktinfo Virkedager Håndtering Hvemkaneskalere
1 IKT-anskaffelser
Lars Hoel
Tlf. 951 82 105
1 Sikre prioritet av saken og bidra med avklarende informasjon Kundens kontaktperson mot Norsk helensett
1 Administrative og helsefaglige anskaffelser
Babek Saifalsadaty
Tlf. 971 185 59
1 Sikre prioritet av saken og bidra med avklarende informasjon Kundens kontaktperson mot Norsk helensett
2 Avdelingsdirektør Anett Nakken Tlf. 912 40 739
1 Ta ytterligere grep og sikre bestilling og besvarelse til kunde Avdelingsdirektør
3 Divisjonsdirektør Marit Ursin Tlf. 995 13 217
1 Ta ytterligere aksjoner om sak ikke løses på nivå 2 Divisjonsdirektør

Dokumentasjonsforvaltning

Oversikt over eskaleringsnivå knyttet til dokumentasjonsforvaltning.
Nivå Navnogtittel Kontaktinfo Virkedager Håndtering Hvemkaneskalere
1 Postmottak, Htil og FHI
Seksjonsleder Marianne Høiklev Tengs
Tlf: 928 39 229
1 Sikre prioritet av saken og bidra med avklarende informasjon Kundens kontaktperson mot Norsk helensett
1 SLV og DSA
Seksjonsleder Anneli Dahl
Tlf: 488 87 746
1 Sikre prioritet av saken og bidra med avklarende informasjon Kundens kontaktperson mot Norsk helensett
1 Hdir, Pobo, Ukom og E-helse
Seksjonsleder Mary-Ann Manninen
Tlf: 414 51 475
1 Sikre prioritet av saken og bidra med avklarende informasjon Kundens kontaktperson mot Norsk helensett
1 NPE
Seksjonsleder Jacob Sonne
Tlf: 916 41 550
1 Sikre prioritet av saken og bidra med avklarende informasjon Kundens kontaktperson mot Norsk helensett
2 Avdelingsdirektør Vilde Ronge Tlf:. 407 24 718
1 Ta ytterligere grep og sikre bestilling og besvarelse til kunde Avdelingsdirektør
3 Divisjonsdirektør Marit Ursin Tlf. 955 13 217
1 Ta ytterligere grep og sikre bestilling og besvarelse til kunde Divisjonsdirektør